Trung Quốc phát hiện tàn tích quần thể koiến trúc 3.000 năm notebook-kaufen.org

Tàn tích của một quần thể koiến trúc tráng lệ đang được konhì quật ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.